Scutire de impozit in IT, incepand din februarie 2018!

Total expert serv

Angajatii firmelor de IT din Romania si care desfasoara activitati in domeniu vor beneficia de scutire de impozit pe venit, potrivit ordinului nr. 1.168 din 14 decembrie 2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat ieri in Monitorul Oficial.

Aceasta prevedere se va aplica de la 1 februarie pentru angajatii care sunt in departamentele IT, ”specializat in informatica”, si este evidentiat in organigrama angajatorului. Potrivit noului ordin, persoanele care vor beneficia trebuie sa aiba o diploma de licenta, indierent de profil (nu mai este necesar sa fie neaparat IT), sau are diploma de Bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditata.

Angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (coduri CAEN: 5821, 5829, 6201, 6202 si 6209), vor beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, daca indeplinesc urmatoarele conditii:

 • -posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa ordinului (e vorba de ocupatiile despre care am vorbit mai sus, din februarie, zece la numar);
 • -postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • -detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga/scurta durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, sau detin o diploma de bacalaureat si sunt la facultate si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa;
 • -angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializarii;
 • -veniturile anuale de mai sus au o valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

In dosarul de scutire pentru fiecare angajat vor trebui sa se regaseasca urmatoarele documente justificative:

 • -actul constitutiv, in cazul operatorilor economici;
 • -organigrama angajatorului;
 • -fisa postului;
 • -copia cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomei de studii;
 • -adeverinta de absolvire a studiilor universitare de licenta, eliberata de institutia de invatamant superior in cauza, in cazul in care diploma de absolvire nu a fost inca eliberata;
 • -copia cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizata a atestatului de echivalare sau recunoastere a diplomei (in cazul strainilor);
 • -adeverinta din care sa reiasa ca angajatul urmeaza o forma de invatamant superior, in cazul in care angajatul detine diploma de bacalaureat, eventual echivalata/recunoscuta, dar nu a absolvit studii universitare de lunga durata sau ciclul I al studiilor de licenta;
 • -statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea aceasta;
 • -copia cu mentiunea “conform cu originalul” a contractului individual de munca;
 • -comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
 • -balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Dosarul care cuprinde aceste documente se va pastra, ca si pana acum, la sediul angajatorului in vederea controlului, iar daca angajatorul va alege sa le pastreze in format electronic, atunci ele trebuie sa poarte semnatura electronica extinsa.

Scutirea de impozit se va acorda lunar, ca si pana acum, numai pentru veniturile salariale/asimilate salariilor, in baza unui contract de munca. Asadar, cei care presteaza activitatea de programare ca persoana fizica autorizata, spre exemplu, sau printr-un alt fel de contract decat cel de munca, nu vor beneficia, asa cum nu au beneficiat nici pana acum, de scutirea la impozit.

Surse: www.avocatnet.ro, www.hotnews.ro, www.zf.ro.

bannerT