Programul de finanțare Comerț și Servicii 2017 – fonduri nerambursabile de până la 250.000 de lei pentru antreprenori

finantare

 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat procedura de implementare a programului de finanțare Comerț și Servicii 2017. Prin acest program, beneficiarii eligibili vor putea primi o valoare a ajutorului financiar nerambursabil de maximum 250.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Intensitatea ajutorului va fi de maximum 90%, ceea ce inseamna ca beneficiarul va treuie sa suporte minimum 10% din investitie din banii lui si tot TVA-ul (daca face achizitii de la firme neplatitoare de TVA, nu va fi nevoie sa plateasca TVA-ul din fondurile proprii).

În cadrul acestui program de finanțare sunt eligibile doar activitățile ce presupun prestarea unor servicii, dar și activitățile legate de comerț.

Iată câteva exemple:

– lucrări de construcții;

– lucrări de instalații;

– comerț cu ridicata sau amănuntul;

– activități de transporturi persoane și mărfuri;

– activități de curierat;

– hoteluri și alte structuri de primire turistică;

– activități de editare a publicațiilor;

– activități de consultanță tehnică și financiară;

– activități de asistență medicală;

– activități sportive.

Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile în cadrul acestui program de finanțare, urmând a fi decontate în procent de până la 90%:

– echipamente IT tehnică de calcul;

– cititoare pentru cod de bare;

– cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

– aparate de marcat electronice fiscale;

– echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;

– electro şi motostivuitoare;

– active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii;

– mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

– autoutilitare, cu excepția vehiculelor de teren;

– certificarea unui sistem de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale și pentru siguranța alimentelor;

– realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului, dacă nu există o pagină web la depunerea proiectului;

– instalaţii și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;

– instalaţii de încălzire sau climatizare;

– participarea la cursuri de instruire pentru formare;

– comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei calificare profesională;

– consultanţă pentru întocmirea documentaţiei, dar nu mai mult de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Câteva tipuri de cheltuieli sunt neeligibile în cadrul proiectului și vor fi suportate de către beneficiar din fonduri proprii, dacă ele sunt prevăzute în cadrul planului de afaceri:

– TVA;

– bunuri second-hand;

– taxe, avize, comisioane;

– ambalajul, transportul, punerea în funcţiune;

– instruirea personalului pentru utilizarea bunurilor achiziţionate.

Beneficiarul va fi obligat să implementeze planul de afaceri și să facă toate cheltuielile eligibile și neeligibile până cel târziu la data de 31 martie 2018. De asemenea, tot până la această dată va trebui să fie depusă documentația de decont. Finanțatorul are dreptul de a efectua vizite neanunțate la locul de implementare al proiectului, pentru a verifica îndeplinirea obligațiilor asumate de către beneficiar.

Obligatiile antreprenorilor:

– se vor păstra locurile de muncă nou-create, dar și cele existente la data depunerii cererii de finanțare, pentru o periodă de trei ani

– bunurile achiziționate nu vor fi înstrăinate;

– bunurile achiziționate vor fi menținute în stare de funcționare;

– bunurile achiziționate vor fi păstrate în proprietatea societăţii pe întreaga perioadă de monitorizare a programului, respectiv trei ani, începând cu anul următor primirii alocaţiei financiare nerambursabile;

– bunurile achiziționate vor fi asigurate în favoarea finanțatorului pentru o durată de patru ani (anul de implementare și trei ani de monitorizare).

Depunerea cererii de finanțare se va face în format electronic, prin intermediul site-ului Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, doar în perioada în care sesiunea de depunere a proiectelor va fi activă. Sesiunea de primire a proiectelor urmează a fi lansată în data de 14 august 2017,

Documentele necesare pentru depunerea proiectului sunt următoarele:

– cererea de finanțare;

– planul de afaceri;

– certificat constatator emis în original sau în variantă online de Oficiul Registrului Comerțului;

– declarații pe proprie răspundere că societatea nu are datorii la stat sau la bugetele locale;

– declarații pe proprie răspundere că societatea respectă condițiile de eligibilitate menționate în procedura de implementare a programului.

 

Surse: avocatnet.ro, ssub.ro

bannerT