Preluarea de către angajat a CAS şi CASS

CASS&CAS angajat

 

Ministerul Finanţelor anunţă, în cel mai recent comunicat, preluarea de către angajat a CAS şi CASS datorate de angajator, începând cu data de 1 ianuarie 2018: “(…) nivelul contribuţiilor sociale obligatorii urmează să se diminueze cu 4,25 puncte procentuale, respectiv de la 39,25% la 35%. De asemenea, cu aceeaşi dată de 1 ianuarie 2018, se are în vedere şi reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%. Aceste contribuţii vor fi datorate de către angajat, însă obligaţia stabilirii, reţinerii şi plăţii acestora către bugetele de asigurări sociale va reveni, în continuare, angajatorului.

În acest sens, sumele reprezentând CAS şi CASS, care în prezent sunt datorate de angajator în nume propriu vor fi preluate de către angajat. Această măsură va asigura angajatului creşterea punctajului luat în calcul la stabilirea pensiei şi implicit o pensie mai mare.Măsurile nu vor implica creşterea cheltuielilor salariale pentru angajator. Totodată, având în vedere şi scăderea cotei de impozit pe venit, nici venitul net al angajatului nu va fi afectat.”

 

Numărul de contribuții sociale obligatorii datorate de angajatori pentru salariații proprii ar urma să scadă, de la 1 ianuarie 2018, de la șase la doar două (CAS și CASS), potrivit programului de guvernare al actualului Executiv. Concret, de anul viitor ar urma să se plătească doar contribuția la sănătate și contribuția la pensii, astfel că ar urma să dispară contribuția pentru concedii medicale, contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale, contribuția la șomaj și contribuția la creanțe salariale. În plus față de viitoarea eliminare a patru dintre cele șase contribuții sociale obligatorii, Executivul vrea și o scădere a contribuțiilor ce vor fi plătite începând cu prima lună a anului 2018. „Tot pentru încurajarea mediului de afaceri, propunem reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% și a contribuțiilor de la 39,25% la 35%, începând cu 1 ianuarie 2018. În acest fel, costurile pe muncă vor scădea de la 175 de euro, cât sunt în prezent pentru plata a 100 de euro net, la 161 de euro”, se arată în programul de guvernare.

 

Astfel, totalul de 35% ar fi reprezentat de maximum 25% pentru pensii și de 10% pentru sănătate, ambele contribuții fiind datorate de salariați, dar plătite de angajatori. Practic, contribuțiile la pensii și sănătate ar fi transferate integral salariaților, în condițiile în care acestea sunt împărțite în prezent între angajați și angajatori. În momentul de față, totalul contribuțiilor sociale ajunge cel puțin la 39,25%, însă, în funcție de condițiile de muncă ale unui salariat, totalul poate ajunge chiar și la 49,95%:

– contribuția la sănătate: cotă totală de plată de 10,7%; achitarea contribuției înseamnă, pentru salariați, accesul la pachetul de bază de servicii medicale

– contribuția pentru concedii medicale: cotă totală de plată de 0,85%; achitarea contribuției înseamnă dreptul la concediu pentru incapacitate temporară de muncă (pentru boli obișnuite sau accidente suferite în timpul liber), concedii și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, concediu de risc maternal, concediu de maternitate și concediu pentru îngrijirea copilului bolnav;

– contribuția pentru accidente de muncă și boli profesionale: cotă totală de plată între 0,15% și 0,85%; achitarea contribuției înseamnă acces la bani și servicii precum indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizația pentru schimbarea temporară a locului de muncă, reabilitarea medicală sau recuperarea capacității de muncă;

– contribuția la pensii: cotă totală de plată între 26,3% și 36,3%; achitarea contribuției permite, la îndeplinirea condițiilor legale, solicitarea pensiei pentru pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate, a pensiei anticipate parțiale, a pensiei de invaliditate sau a pensiei de urmaș, precum și bilete de tratament balnear, bilete de odihnă sau ajutor de deces;

– contribuția la șomaj: cotă totală de plată de 1%; achitarea contribuției înseamnă posibilitatea de a beneficia de trei mari categorii de ajutoare – indemnizația lunară de șomaj, servicii pentru îmbunătățirea șanselor de angajare și anumite prime de angajare;

– contribuția pentru creanțe salariale: cotă totală de plată de 0,25%; achitarea contribuției permite plata datoriilor salariale atunci când angajatorii ajung în stare de insolvență (de exemplu, salarii restante, plăți compensatorii restante sau indemnizații restante);

 

În programul de guvernare nu este explicat ce se va întâmpla cu salariații dacă vor avea nevoie de ajutor de șomaj, de concedii medicale sau de recuperarea salariilor de la angajatorii intrați în insolvență.

 

Surse: avocatnet.rolegal-land.ro, hotnews.ro

Totalexpertserv