Noi reguli de încheiere și modificare a contractului individual de muncă

cim

 

Modificările și completările intervenite prin OUG nr. 53/2017 obligă angajatorii să încheie contractul individual de muncă în formă scrisă și anterior începerii activității de către salariat. De asemenea, angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care își desfășoară activitatea în acel loc. Astfel, fie ca este vorba de un punct de lucru, un sediu secundar sau pur și simplu un șantier, angajatorul are obligația de a păstra o copie a contracului individual de muncă, în acel loc.

În contractul individual de muncă se vor regăsi obligatoriu următoarele elemente:

– identitatea părților;
– locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
– sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
– funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
– criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
– riscurile specifice postului;
– data de la care contractul urmează să își producă efectele;
– în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
– durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
– condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
– salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
– durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;
– indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
– durata perioadei de probă.

Totodată, ulterioarele modificări aduse contractului individual de muncă trebuie să se concretizeze într-un act adițional anterior intervenirii respectivei modificări și nu ulterior în maxim 20 de zile, cum era forma anterioară a Codului muncii. Fac excepție cazurile în care modificările sunt prevăzute în mod expres de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil – caz în care acestea se aplică în mod independent și indiferent dacă încheie sau nu un act adițional.

 

Surse: avocatnet.ro, contzilla.ro, legestart.ro

bannerT