Noi reglementari privind inregistrarea sau modificarea domiciliului fiscal

Asian man accountant or banker calculate finances / savings mone

In Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie a fost publicat Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.853/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Codul de procedura fiscala a fost actualizat, odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 30/2017, document ce a introdus ideea ca schimbarea domiciliului sau sediului social care reprezinta si domiciliu fiscal are ca efect si modificarea de drept a domiciliului fiscal, fara ca respectivul contribuabil/platitor sa aiba obligata depunerii cererii de schimbare a domiciliului fiscal.

Dupa expirarea unui termen de 15 zile lucratoare de la data inscrierii in registrul comertului a mentiunilor privind modificarea sediului social competenta de administrare a contribuabililor supusi inregistrarii in registrul comertului va trece la noul organ fiscal.

Concret, actul normativ publicat la inceputul lunii, actualizeaza urmatoarele:

1. Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care detin cod numeric personal.

1.1. Procedura se aplica contribuabililor persoane fizice care detin cod numeric personal, atribuit potrivit legii speciale, si isi stabilesc domiciliul fiscal la adresa unde locuiesc efectiv, daca:

a) adresa unde locuiesc efectiv este diferita de domiciliu;

b) se solicita modificarea domiciliului fiscal (cu exceptia cazului in care acesta este stabilit la domiciliul persoanei fizice).

1.2. Inregistrarea/modificarea domiciliului fiscal se face prin depunerea formularul 050, insotit de documente doveditoare.

2. Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care detin cod numeric personal, in cazul in care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu.

2.1. Aceasta procedura se aplica, contribuabililor persoane fizice care detin cod numeric personal, atribuit potrivit legii speciale, al caror domiciliu reprezinta si domiciliul fiscal si au inregistrat modificarea domiciliului in registrele in care sunt inregistrati (la serviciile de evidenta a populatiei).

2.2. Inregistrarea/modificarea domiciliului fiscal se face din oficiu intre organele fiscale competente prin transferul dosarului fiscal. In cazul in care persoana fizica a depus formularul 050, procedura de transfer a dosarului se sisteaza si se solutioneaza cererea depusa de contribuabil.

3. Procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supusi inregistrarii in registrul comertului, in cazul in care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social.

3.1. Aceasta procedura se aplica in cazul contribuabililor persoane juridice care au obligatia inregistrarii in registrul comertului si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sediul social reprezinta si domiciliul fiscal;

b) au solicitat inregistrarea mentiunilor privind modificarea sediului social in registrul comertului.

3.2. In acest caz inregistrarea/modificarea domiciliului fiscal se face din oficiu intre organele fiscale competente prin transferul dosarului fiscal. In cazul in care contribuabilul a depus formularul 050, procedura de transfer a dosarului se sisteaza si se solutioneaza cererea depusa de contribuabil.

4. Procedura de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal in cazul contribuabililor supusi inregistrarii in registrul comertului.

4.1. Procedura standard se aplica atat persoanelor juridice, cat si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, intreprinderilor individuale si familiale, precum si altor entitati care, potrivit legii, au obligatia inregistrarii in registrul comertului si obligatia inregistrarii/modificarii domiciliului fiscal daca:

(i) se solicita inregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercita gestiunea administrativa si conducerea efectiva a afacerilor ori la locul in care se afla majoritatea activelor;

(ii) se solicita inregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de catre entitatile autorizate potrivit OUG nr. 44/2008 (PFA, II, IF);

(iii) se solicia modificarea domiciliului fiscal, cu exceptia cazului in care acesta este stabilit la sediul social.

4.2. In toate aceste cazuri, Inregistrarea/modificarea domiciliului fiscal se face prin depunerea formularul 050, insotit de documente doveditoare.

Conform normelor in vigoare, in termen de maximum trei zile lucratoare de la data depunerii primei declaratii fiscale, organul fiscal central in a carui raza teritoriala contribuabilii si-au stabilit domiciliul fiscal, transmite o solicitare scrisa organului fiscal central in a carui raza teritoriala acestia au avut ultimul domiciliu fiscal, in vederea transferului dosarului fiscal. Acesta va fi transmis in termen de cel mult zece zile de la primirea acestei solicitari si va fi insotit de un exemplar al certificatului de atestare fiscala, precum si de fisa de evidenta de platitor, cu confirmare de primire.

Surse: www.avocatnet.rowww.juridice.rowww.universuljuridic.ro

bannerT