Mai mulți bani de la stat pentru cei care angajează ucenici sau stagiari

ucenici

 

A fost promulgată Legea prin care angajatorul care încheie un contract pentru ucenicie sau de stagiu, pe toată perioada derulării acestuia, va beneficia, la cerere, de o sumă în cuantum de 1.125 lei, respectiv 1.350 lei pe lună. Măsurile sunt menite a sprijini angajatorii, cărora le este suportat, astfel, salariul minim pe economie pentru ucenicii și stagiarii pe care îi angajează. Pe de altă parte, aceștia vor primi, la finalizarea uceniciei sau a stagiului, certificate doveditoare în acest sens și vor deveni, astfel, forță de muncă deja calificată. Măsurile sunt menite să ducă și la scăderea șomajului, dat fiind faptul că ucenicii și stagiarii vor putea fi păstrați de către angajatorul care i-a calificat sau – în caz contrar – își vor putea căuta loc de muncă aferent calificării astfel obținute.

Sumele din bugetul asigurărilor pentru șomaj destinate finanțării acestor măsuri vor fi alocate în limita bugetului aprobat pe 2017 și a estimărilor pe anii următori. Accesarea de fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, se va realiza din Programul Operațional Capital Uman.

Concret, angajatorilor urmează să li se acorde, la cerere, pentru fiecare ucenic angajat, o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună (echivalentul în lei a 250 de euro/lună), iar pentru fiecare stagiar angajat, s-ar primi câte 1.350 lei/lună (echivalentul a 300 de euro/lună). Având în vedere că valoarea salariului minim brut este de 1.450 de lei, pentru fiecare dintre persoanele astfel angajate s-ar primi practic aproape de valoarea netă a acestui salariu minim. Banii se vor acorda pe toată perioada derulării contractului de ucenicie/ de stagiu.

Și acum, angajatorii primesc bani pentru ucenici și stagiari, însă mai ales în cazul contractelor de ucenicie, sumele primite sunt foarte mici, pentru fiecare contract de ucenicie, angajatorul primește o sumă ce reprezintă 60% din indicatorul social de referință (500 de lei), adică suma de 300 de lei. Ceea ce înseamnă că, dacă prevederile ar intra în vigoare, angajatorul ar primi cu 825 de lei mai mult decât în prezent.

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. Ucenicia la locul de muncă se adresează persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani (care doresc sa se concentreze pe învățare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de munca) dar și angajatorilor care doresc sa organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante. Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislația în vigoare și pentru ocupațiile cuprinse în Clasificarea Ocupațiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaționale.

Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

– face demersuri pentru a-și găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condițiile legii;

– a împlinit vârsta de 16 ani;

– nu are calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă;

– îndeplinește condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare.

Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare. Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână.

Angajatorul are obligația de a organiza evaluarea pregătirii teoretice și practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale și de a suporta costurile evaluării și certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă. În situația în care ucenicul nu obține certificatul de competențe profesionale, angajatorul este obligat să restituie, în totalitate către AJOFM sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referință a BNR.

De asemenea, tot în actul publicat se mai regăsește și modificarea duratei minime a contractului de ucenicie. Astfel, în funcție de nivelul de calificare pentru care se face perioada de ucenicie, contractele nu vor putea dura mai puțin de:

– 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

– 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;

– 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

Totodată, Guvernul a decis să acorde angajatorilor câte 1.350 de lei/lună (net), adică echivalentul a 300 euro/lună, pentru a stimula încheierea contracte de stagiu cu absolvenți de învățământ superior. Suma se acordă pe perioada derulării contractului de stagiu, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita fondurilor alocate. Perioada de stagiu se desfășoară pe baza unui program de activități aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul.

Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condițiile prezentei legi. Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepția situațiilor în care prin legi speciale este prevazută o altă perioadă de stagiu. Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părți, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condițiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil.

În legea recent publicată se prevede însă că contractele de ucenicie și stagiu care sunt încheiate la acest moment își produc în continuare efectele în același fel, nefiind afectate de noile prevederi.

 

 

Surse: legestart.ro, avocatnet.ro, gov.ro

bannerT