Legea Internshipului – beneficii și obligații pentru firme

internship

 

 

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică Legea Internshipului, care reglementează condiţiile care trebuie îndeplinite de un angajator pentru a putea primi un tânăr în practică. Sâmbătă, 17 iunie 2017, în cadrul ONGFest, va avea loc prima dezbatere publică asupra Legii internshipului. Legea prevede că toate persoanele de peste 16 ani pot participa la activităţi de pregătire şi practică în cadrul companiilor şi instituţiilor de stat, această perioadă fiind numită de “internship”. Pentru ca o instituţie să poată primi oameni în practică, trebuie să aibă cel puţin cinci salariaţi, să nu fie în insolvenţă şi să nu fi făcut concedieri colective sau reorganizare a activităţii în ultimele 12 luni.

Proiectul pus în dezbatere ar introduce astfel în domeniul raporturilor de muncă contractul de internship, prin intermediul căruia o persoană fizică (intern) se pregătește profesional și lucrează la o firmă sau la instituție/ autoritate publică (organizație gazdă), în schimbul unei indemnizații lunare de internship de cel puțin 725 de lei (adică 50% din salariul minim brut, a căruia valoare e de 1.450 de lei anul acesta).  Perioada în care se face internshipul va fi considerată vechime în muncă (și, după caz, în specialitate).

Un astfel de contract nu se va putea încheia decât pe o perioadă maximă de șase luni și nici nu se va putea prelungi ulterior. Dacă angajatorul va dori să lucreze în continuare cu internul, acesta va trebui să-i facă un contract de muncă. Iar dacă în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship și îl păstrează minim 2 ani,  ar putea primi, la cerere, din bugetul de stat prin bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării echivalentă cu 1.000 euro per angajat, sumă calculată la cursul Băncii Naționale a României de la data efectuării plății, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă cu acesta pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni.  Pentru stimularea ocupării forței de muncă se constituie Fondul pentru Acordarea Primei de Angajare (FAPA).

 

Nu pot încheia contract de internship:

– firmele care au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele care doresc să încheie contract de internship;

– firmele la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat față de alți angajatori/organizații gazdă cu care persoanele au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu sau au încheiat contracte de internship;

– firmele care se află în stare de insolvență;

– firmele care, în ultimele 12 luni, au redus numărul de salariați ca urmare a concedierilor colective sau a reorganizării activității.

Cei care vor încheia contracte cu interni fără să-i plătească așa cum prevede legea vor primi amenzi între 2.000 și 4.000 de lei.

 

Activitatea unui intern va fi de 6 ore pe zi, în regim de maxim 30 de ore pe săptămână, timp de cinci zile urmate de două zile consecutive de repaus. În perioada de internship, tânărul intern va trebui să-și îndeplinească îndatoririle scrise în contract. Acesta își va desfășura activitatea sub observația unui îndrumător, care va fi unul dintre angajații special desemnați ai firmei sau instituției respective.

Contractul se va încheia în mod obligatoriu în formă scrisă, iar un model de astfel de contract ar urma să fie aprobat printr-un ordin de ministrul ulterior. Raportul de internship va putea înceta și de comun acord, nu doar la terminarea perioadei pentru care a fost făcut, dar și în alte situații:

– când organizația gazdă și-a încetat activitatea,

– prin reziliere (dacă una dintre părți nu depune eforturile necesare pentru desfășurarea contractului),

– prin încheierea unui contract de muncă între aceleași părți,

– prin denunțare unilaterală (în situații justificate), cu o notificare prealabilă de minimum 15 zile.

Dacă internul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 15 zile, atunci contractul se va suspenda, iar durata cât este suspendat nu va fi luată în calcul la stagiul total.

 

La finalul internshipului, internul va fi obligatoriu evaluat de către îndrumătorul său. În baza raportului de evaluare, organizația gazdă va fi obligată să-i dea internului un certificat de internship în termen de cinci zile de la comunicarea referatului. În certificat va trebui să fie trecute: perioada de internship, activitățile desfășurate și calificativul obținut la evaluare de către intern.

Legea internshipului va rămâne în dezbatere publică până pe 20 iulie.

 

 

Surse: avocatnet.ro, mediafax.ro, profit.ro, juridice.ro

bannerT