Impozitul pe venitul global pe gospodărie

Ministerulul Finanţelor a publicat draftul proiectului care ar putea schimba regulile de impozitare în România, instituind impozitul pe venitul global pe gospodărie. Conceptul presupune transferul sarcinii plății obligațiilor către bugetul de stat de la angajatori la angajați. Conform documentului, angajatorii nu vor mai reține din salariul angajaților decât contribuțiile sociale.

taxe-si-impozite

 

În prezent, angajatorul calculează și reține salariaților contribuțiile sociale și impozitul pe venit de 16%. Până la sfârșitul lunii februarie 2018, angajatorul ar putea avea obligația să-i elibereze angajatului doar un document din care să rezulte situația veniturilor nete realizate în cursul anului precedent. In acest caz, impozitul pe venitul global pe gospodarie se va plăti o singură dată pe an, pe baza declarației fiscale depusă în luna mai a anului următor. Contribuabilii vor putea opta și pentru plata anticipată (de exemplu în fiecare lună, cum este în prezent).

 

Declarația de venit global ar urma să fie completată de un consultant fiscal la care este arondată gospodăria. În funcție de nivelul veniturilor unei gospodării, Guvernul va acorda diverse deduceri fiscale din baza de impozitare. Altfel spus, din suma supusă impozitării se vor scădea diverse cheltuieli deductibile, pentru creșterea copiilor, abonamentele medicale din privat, cheltuieli pentru studiile copiilor, cheltuieli pentru renovarea locuinței etc.

Declaraţia va trebui să fie făcută cu mare atenţie, pentru că, în cazul în care sunt înregistrate pierderi, acestea sunt încadrate la categoria evaziune fiscală, iar acea persoană riscă să fie pedepsită conform legislaţiei în vigoare pentru această infracţiune.


 

Consultantul fiscal ar trebui să fie o persoană de specialitate care va gestiona toate problemele fiscale ale unei gospodării. Principalele sale atribuții: completarea declarației anuale de venit pe gospodărie, în numele membrilor gospodăriei, depunerea declarației anual de venit global, efectuarea plăților tuturor obligațiilor fiscale ale membrilor familiei către administrațiile și instituțiile publice centrale sau locale. Va putea face recomandări privind gestionarea economiilor sau plasamentul acestora în diverse forme de investiții (conturi de economii bancare, plasamente pe bursă etc.)Plata lor va fi asigurată de către Guvern, după modelul medicilor de familie. Consultații vor avea trei surse de venit (care îi pot asigura o sumă totală de până la aproximativ 10.000 lei/lună):

  1. Un venit per capita, corespunzător numărului de persoane din gospodăriile pe care le gestionează;
  2. Un venit din comisioanele încasate pentru plățile făcute în numele gospodăriilor către instituțiile publice de stat. Acest comision va fi cuprins între 2% și 5% din valoarea plății și va cădea în sarcina instituției publice către care se face plata;
  3. Un venit din comisioanele plătite în numele gospodăriilor către diverși operatori privați (ex. furnizorii de utilități) care vor dori să își colecteze veniturile prin intermediul consultanților fiscali. Aceste comisioane vor fi în sarcina operatorului privat.

Pregatirea consultantilor fiscali va reveni Guvernului. Aceștia ar trebui să aibă studii de specialitate în domeniu. “ANAF are 30.000 de angajați, o parte vor deveni consultanți fiscali. Mai avem o Cameră a Consultanților Fiscali. E adevărat că ei dau consultanță în business, dar poate că în timp vor merge și spre persoane fizice. Noi oferim această posibilitate; dacă nu e atractivă, nu e obligatorie”, a spus Viorel Ștefan. Consultantul fiscal va lucra după același model ca și medicul de familie, va avea un cabinet propriu și un program zilnic fix, în cadrul căruia va acorda consultații pentru gospodăriile pe care le are în gestiune. In noul model, veniturile ar putea fi impozitate astfel:

– Impozit 0% pentru toate veniturile lunare mai mici de 2.000 lei pentru salariați, pensionari sau cei cu activități independente

– Impozit 10% pentru diferența care depășește 2.000 lei/lună, pentru salariați, pensionari sau cei cu activități independente.


 

În draftul prezentat de Ministerul de Finanţe referitor la noul sistem de impozitare, apare şi o categorie de contribuabili care ar putea fi scutiţi de la plata impozitului. Este vorba despre persoanele cu handicap, despre IT-iştii care creează softuri, de cei care activează în domeniul cercetării şi, în ultimul rând, despre o categorie mult mai largă, şi anume, medici.

 

bannerT

 

 

 

Surse: economica.netprofit.ro