Evidența zilnică a orelor de muncă prestate de salariați este obligatorie!

time-tracking-app
Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, potrivit ultimelor modificări aduse Codului muncii. În respectiva fişă se va consemna ora venirii şi ora plecării fiecărui angajat. Prevederile nou introduse au ca scop combaterea muncii nedeclarate. Amenda prevăzută pentru neîndeplinirea obligației se încadrează între 1.500 și 3.000 de lei.
“Legiuitorul nu a stabilit sub ce formă trebuie ținută evidența timpului de muncă. Astfel, angajatorii au obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, într-o formă din care să reiasă timpul real de muncă prestat de fiecare salariat”, a precizat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat al Inspecției Muncii.

“De asemenea, angajatorii pot întocmi o evidență primară a timpului de muncă prestat de fiecare salariat, care va sta la baza evidenței orelor de muncă”, a mai precizat inspectorul în răspunsul transmis.

Atâta timp cât reies informațiile pe care le stabilește Codul muncii, inspectorii nu pot sancționa angajatorul pentru forma aleasă de ținere a evidenței. Cateva exemple ar putea fi:

– condică de prezență;

– pontaj manual/automat;

– foaie colectivă de prezență.

Deasemenea, nu-l pot sancționa nici pentru lipsa semnăturii salariatului pe evidențele respective. Angajatorul e liber să stabilească dacă angajații au sau nu obligația de semna evidențele zilnice de lucru, dat fiind faptul că că în Cod nu se precizează dacă evidența trebuie să poarte semnăturile salariaților aflați la lucru.

Practic, angajatorul care nu-i pune pe salariați să semneze evidențele zilnice nu va fi sancționat de inspectori pentru că nu a făcut asta. Codul nu impune acest lucru, dar, dacă angajatorul consideră că e mai util pentru acesta să-i oblige pe salariați să semneze, atunci are posibilitatea să stabilească asta prin regulamentul intern.