Din octombrie, firmele vor fi obligate să aibă un cont dedicat încasărilor de TVA

split

 

Guvernul introduce reguli de plată defalcată a TVA, argumentând că sunt necesare noi măsuri de creștere a gradului de colectare a taxei și de combatere a evaziunii TVA, inclusiv prin creșterea gradului de conformare voluntară la plată a persoanelor impozabile. Introducerea unei plăți defalcate a taxei pe valoarea adăugată, sub denumirea de split payment, va deveni obligatorie de la 1 octombrie, potrivit unui proiect de ordonanță publicat recent de Ministerul Finanțelor Publice. Pentru a se aplica, documentul are nevoie de aprobarea Guvernului și publicarea în Monitorul Oficial.

Mecanismul de plăți fracționate se va aplica de către toate persoanele impozabile care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile și urmărește “aducerea pe picior de egalitate a contribuabililor”, prin eliminarea concurenței neloiale și a avantajelor obținute de cei care nu își plătesc datoriile către stat și utilizează resursele financiare din TVA pentru alte scopuri, așa cum scrie în nota de fundamentare anexată proiectului de act normativ.

“De asemenea, sumele reprezentând TVA aferentă operațiunilor efectuate de persoanele aflate în procesul de insolvență vor fi recuperate, având în vedere că TVA se securizează în contul de TVA al acestor persoane aflate în insolvență. Mecanismul privind plata defalcată a TVA presupune în principal deschiderea unui cont de TVA de către persoanele impozabile, inclusiv instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, plata de către beneficiari — instituții publice, persoane impozabile, cu excepția persoanelor fizice neînregistrate și care nu au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA, a TVA aferente operațiunilor taxabile în contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului”, se arată în document.

Așadar, firmele vor fi obligate să-și deschidă cont separat de TVA, la Trezorerie sau la bănci, din care să nu poată retrage bani, ci doar să primească de la clienții pe care îi au. Noul sistem va putea fi aplicat chiar de la 1 septembrie, în mod opțional, și va deveni obligatoriu la 1 octombrie.


Mecanismul mai presupune virarea/depunerea TVA aferente încasărilor în numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar de către furnizor/prestator în contul său de TVA în termen de 3 zile de la încasare, utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achizițiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum și a taxei datorate bugetului de stat, posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular doar cu aprobarea ANAF și interzicerea retragerii în numerar a unor sume din contul de TVA.

Prin proiectul de act normativ au mai fost reglementate includerea în categoria persoanelor care au obligația deschiderii de conturi de TVA și a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA aflate sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, stabilirea modului de determinare a TVA care trebuie virată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în cazul plăților parțiale, stabilirea regulilor de decontare a TVA în cadrul grupurilor fiscale unice care depun decont centralizat de TVA, regulile de deschidere și funcționare a conturilor de TVA, respectiv de debitare și de creditare a acestora.


Conform documentului, ANAF și-a asumat public creșterea ratei de conformare voluntară la plată pentru TVA la 85% în anul 2018, urmând ca acest indicator să fie ridicat la 90% până la finele anului

Surse: avocatnet.ro, profit.ro

bannerT