Care sunt persoanele scutite de la plata impozitului pe venit?

Potrivit art. 60 din Codul fiscal, se acorda scutiri de la plata impozitului pe venit (cota de impozitare de 10%) in cazul urmatorilor contribuabili:

  1. Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

– activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere

– salarii si asimilate salariilor;

– pensii;

– activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica.

In cazul acestor persoane, scutirea de la plata impozitului pe venit se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap grav sau accentuat, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii au obligatia de a depune, dupa caz, la organul fiscal competent sau la angajatorul/platitorul de venituri documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, organul fiscal competent, angajatorul/platitorul de venituri pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.

  1. IT-istii – persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor, ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului educatiei nationale si al ministrului finantelor publice.

Incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator se efectueaza de catre angajator, in conformitate cu reglementarile Ordinului nr. 409/4020/737/703/2017. In acest sens, nu este necesar avizul institutiilor emitente ale actului normativ mentionat.

  1. Salariatii din cercetare-dezvoltarepersoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor, ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare, definita conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului cercetarii si inovarii, in urmatoarele conditii:

– scutirea se acorda pentru toate persoanele care sunt incluse in echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare si inovare, cu indicatori de rezultat definiti;

– scutirea se acorda in limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare si inovare, evidentiate distinct in bugetul proiectului;

– statul de plata aferent veniturilor din salarii si asimilate salariilor, obtinute de fiecare angajat din activitatile desfasurate in proiectul de cercetare-dezvoltare si inovare, se intocmeste separat pentru fiecare proiect.

  1. Sezonierii – persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor, ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere, corespunzatoare urmatoarelor coduri CAEN:

– 5510 – «Hoteluri si alte facilitati de cazare similare»,

– 5520 – «Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata»,

– 5530 – «Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere»,

– 5590 – «Alte servicii de cazare»,

– 5610 – «Restaurante»,

– 5621 – «Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente»,

– 5629 – «Alte servicii de alimentatie n.c.a.»,

– 5630 – «Baruri si alte activitati de servire a bauturilor».

Caracterul sezonier al unei activitati presupune o perioada care se repeta de la an la an, in care anumite activitati se impun a fi realizate pe durate relativ fixe in functie de anotimp/de sezon.

Scutirea se aplica si in situatia in care persoana fizica desfasoara activitate in baza unui contract de munca cu timp partial de lucru, in conditiile de mai sus. Scutirea se acorda pe perioada de derulare a contractului.

Surse: www.economica.net, www.legestart.ro, www.noulcodfiscal.ro.

bannerT