Care sunt documente ce trebuie pregatite pentru un control al inspectiei fiscale?

dosar

Inspectia fiscala este, potrivit normelor in vigoare, activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, precum si a respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile. Inspectiile fiscale sunt desfasurate in baza prevederilor din Codul de procedura fiscala si reprezinta, potrivit definitiei oferite de actul normativ, activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor in legatura cu stabilirea obligatiilor fiscale de catre contribuabil/platitor, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impozitare si a situatiilor de fapt aferente, precum si stabilirea diferentelor de obligatii fiscale principale.

Documentele care vor fi solicitate:

-bilanturile contabile si balantele de verificare intocmite la sfarsitul anului aferente perioadei ce face obiectul inspectiei fiscale;

-documentele fiscale, deconturile si documentele care sa ateste plata impozitelor, taxelor si contributiilor;

-registrul de evidenta fiscala – daca sunteti platitor de impozit pe profit;

-documentele justificative pentru serviciile primite de catre societate.

Documente aferente urmatoarelor situatii, impreuna cu documentele justificative :

-minusuri sau lipsuri constatate la inventariere;

-pierderi tehnologice;

-casarea mijloacelor fixe;

-reduceri comerciale si discounturi;

Alte documente care vor face cu siguranta obiectul controlului fiscal:

-certificate de rezidenta fiscala prin care sa se dovedeasca ca furnizorul/ prestatorul extern este platitor de impozit pe venit la el in tara;

-documentele care au legatura cu amortizarea mijloacelor fixe. in speta, registrul de inventar a mijloacelor fixe, fisele mijloacelor fixe, bonuri de miscare a mijloacelor fixe, procese verbale de punere in functiune/ scoatere din functiune (casare) a mijloacelor fixe.

Recomandari:

-prezentarea documentelor sa se faca de catre o singura persoana, de preferabil director economic/contabil sef, pentru a nu exista scurgeri de informatii, iar inspectorilor fiscali sa li se furnizeze exclusiv informatiile si documentele solicitate;

-comunicarea cu organul de control; acesta trebuie sa va asigure ca veti fi informat permanent asupra eventualelor constatari; nu evitati sa cereti, ori de cate ori aveti suspiciuni, sa va informeze asupra unei situatii/fapte ce necesita clarificari; atunci veti apela la un consultant fiscal pentru a nu scapa lucrurile de sub control;

-nu ezitati sa solicitati organului de control, in situatia in care va cere anumite documente, baza legala a intocmirii acestora, in cazul in care nu le posedati; de asemenea, cereti lamuriri, in situatia in care prezentati documente si organul fiscal le considera deficitare, pentru a clarifica si raspunde cerintelor, solicitati un consultant fiscal autorizat.

Surse: www.avocatnet.ro, www.nexiacrg.ro, www.wall-street.ro

bannerT