Beneficii pentru operatorii economici care aleg split TVA înainte de 2018

split-tva

 

Persoanele impozabile plătitoare de TVA vor fi obligate să implementeze sistemul plății defalcate a TVA, cunoscut și ca split TVA, începând cu 1 ianuarie 2018, însă acesta va putea fi aplicat și anterior, de entitățile doritoare, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017. Optiunea se exercita printr-o notificare depusa la organul fiscal competent si se aplica incepand cu ziua urmatoare celei in care contribuabilii sunt inregistrati in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA/split TVA, pentru facturile emise si avansurile incasate incepand cu aceasta data. Practic, firmele vor notifica Fiscul prin intermediul formularului 086, ce va apărea curând în legislație, că doresc să aplice noul mecanism mai devreme.

La rândul lor, autoritățile îi vor recompensa pe acești operatori economici prin acordarea câtorva facilități fiscale, astfel:

– reducerea cu 5% a impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor, după caz, impozit aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017;
– anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

Totuși, ultima facilitate prezentată va fi acordată contribuabililor doar dacă aceștia vor îndeplini, cumulativ, o serie de condiții:

– toate obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum și cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, să fie stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până cel târziu la 21 decembrie 2017;
– dobânzile aferente obligaţiilor fiscale prevăzute anterior și stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor fiscale principale să fie stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la 21 decembrie 2017, inclusiv;
– toate obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între 1 octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017 să fie stinse, prin orice mijloace, până cel târziu la 21 decembrie 2017;
– toate declarații fiscale să fie depuse, potrivit vectorului fiscal, până la final de an;
– notificarea organului fiscal competent să se facă până la final de an și aplicarea mecanismului începând cu ziua următoare celei în care firmele vor fi incluse în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, registru ce va fi publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

De asemenea, în cazul în care contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA au în derulare eşalonări la plată, inclusiv pentru TVA, aceştia pot beneficia de anularea la plată a penalităţilor de întârziere. Această facilitate se acordă numai dacă sunt indeplinite atât condiţiile mai sus prezentate, cât şi celelalte condiţii pentru menţinerea eşalonărilor la plată. Astfel, în situaţia în care un contribuabili are eşalonare la plată pentru mai multe tipuri de obligaţii fiscale, inclusiv pentru TVA, dacă respectă conditiile mai sus prezentate, acesta poate beneficia de anularea la plata a penalităţilor aferente TVA-ului, dar trebuie să-şi menţină valabilitatea eşalonării la plată pentru celelalte obligatii.

Spre deosebire de alte acte normative, Guvernul a dorit să reglementeze ca această facilitate să se acorde din oficiu, prin simpla notificare de opţiune a plăţii defalcate a TVA, nemaifiind necesar a depune contribuabilul o cerere pentru acordarea facilităţilor fiscale mai sus prezentate. Astfel, contribuabilii care doresc anularea penalităţilor pe care organul fiscal le-a amanat la plată din oficiu trebuie sa indeplinească condiţiile prezentate mai sus, fără a fi necesară deplasarea acestuia la organul fiscal central.

 

Surse: avocatnet.ro, contzilla.ro, zf.ro

bannerT